Bộ sưu tập: Nhóm hương Gia Vị - Spices

Gồm các Tinh Dầu Thiên Nhiên mang mùi hương của nhóm Gia Vị - Spices như Quế, Hồi, Tiêu Đen, Nhục Đậu Khấu... Đây là mùi hương quen thuộc vì chúng có mặt trong mọi nền ẩm thực của thế giới.

Nhóm hương Gia Vị - Spices