Bộ sưu tập: Nhóm hương Cây Lá Kim - Conifer

Bao gồm các sản phẩm Tinh Dầu Thiên Nhiên được chiết xuất từ các loài Cây có Lá Kim như Thông, Bách, Tùng... Chúng mang mùi hương hăng the đặc trưng của loại thực vật này.

Nhóm hương Cây Lá Kim - Conifer